Home

Het project Blik op Eindhoven is eind december 2021 afgerond. De opbrengsten van deze dialoog zijn verzameld in ons E-zine Blik op Eindhoven. Na de DDW 2021 zijn we aan de slag gegaan met vier kansrijke thema’s die in dialoog met de stad zijn ingebracht. Samen met vertegenwoordigers van organisaties, instellingen en bedrijven die hebben deelgenomen aan de speeddates en daarin hun enthousiasme hebben uitgesproken voor één of meerdere thema’s zijn in december aanvullende gesprekken gevoerd. Dit om de ideeën uit de speeddates verder te concretiseren en te verkennen of we tot kansrijke allianties kunnen komen.

Dat bleek zo te zijn. Momenteel wordt er gewerkt aan een brede welvaartsagenda met de volgende vier allianties:

  1. Sociale cohesie in de wijk en buurt
  2. Communitybuilding 40.000 nieuwbouwwoningen
  3. Eindhoven-mentoren De gezonde, groene buitenruimte.
  4. De gezonde, groene buitenruimte

Meer over de allianties.