Burgerraad (oktober 2021)

Kom tijdens de Dutch Design Week in oktober naar de Burgerraad en debateer en beslis mee over de opbrengsten en voorstellen van de reisgezelschappen. De reisgezelschappen presenteren een Agenda waar iedereen iets over mag vinden. Wil je meedoen met de Reisgezelschappen? Dat kan! Meld je aan via het aanmeldformulier Reisgezelschappen.

Wat wordt er met de uitkomsten van de dialoog gedaan?

Het doel van de dialoog is om een blijvende, en actieve beweging te maken in en mét de stad. Zo willen we komen tot meer Brede Welvaart. Inwoners en organisaties in de stad kunnen zelf en samen aan de slag met de uitkomsten.

De uitkomsten zijn ook belangrijk voor de gemeente. Zo kan de gemeenteraad de uitkomsten betrekken bij de begrotingsbehandeling in november 2021. Ook bieden de uitkomsten waardevolle bouwstenen voor de verkiezingsdebatten en coalitievorming rond de gemeenteraadsverkiezingen. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart 2022.

Op de lange termijn kan de informatie die uit deze aanpak komt worden meegenomen in een mogelijke nieuwe visie op de stad. Het gaat om een actiegerichte aanpak mét de stad, vóór de stad.

Meld je hieronder aan

Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Los de rekenvraag op om te bewijzen dat je geen robot bent. Geef het antwoord in cijfers.