De expositie op de DDW (oktober 2021)

Tijdens de Dutch Design Week stond de expositie Blik op Eindhoven de gehele week in het stadhuis. We hebben veel bezoekers mogen ontvangen en uit kunnen leggen hoe het project ontstaan is en wat we tot nu toe gedaan hebben. Vaak aan Eindhovenaren, maar ook veel mensen van buiten de stad of zelfs internationaal. De eerste editie van de Blik op Eindhoven-krant werd uitgedeeld en er werd veel gesproken over het thema brede welvaart en het betrekken van inwoners. Dit leidde tot interessante en ook leuke gesprekken die weer nieuwe inzichten opleverden.

Ideeënmuur

De oogst van de reisgezelschappen en de gehouden focusgroepen stond gepresenteerd op de ideeënmuur. Bezoekers werden uitgenodigd deze te bekijken en waar nodig zelf ook aanvullingen en ideeën te posten. Dit heeft ook weer veel nieuwe ideeën opgeleverd waarmee brede welvaart versterkt kan worden.

Matchmaking en aan de slag

Een veel gehoorde opmerking was ‘leuk dat je bij Eindhovenaren ophaalt wat beter of anders zou moeten, maar hoe komen we van ingebrachte ideeën naar concrete actie?' Om daar een goede basis voor te leggen waren een aantal speeddates georganiseerd gedurende de week, waarbij we zeer uiteenlopende organisaties uit de stad hadden uitgenodigd. Door middel van matchmaking werden zij gevraagd een kansrijk idee te selecteren en hier met andere partijen over in gesprek te gaan. Dit heeft naast nuttige nieuwe kennismakingen tussen deze partijen ook verschillende potentiële samenwerkingen opgeleverd, waarvan er nu vier verder worden uitgewerkt en concreet gemaakt.