De expositie op de DDW (oktober 2021)

Kom tijdens de Dutch Design Week in oktober naar de expositie van Blik op Eindhoven in het stadhuis. Hier laten we zien wat de dialoog van, met en door de stad tot nu toe heeft opgeleverd. En we benutten dit moment om de kansen en ideeën die zijn ingebracht verder te brengen. En daar kan jij aan bijdragen! Kom ook naar onze expositie op de Dutch Design Week en ga met ons in gesprek over jouw ideeën, dromen en kansen voor Eindhoven. De expositie is geopend van zaterdag 16 oktober tot en met zondag 24 oktober van 11.00 uur tot 17.30 uur. 

Wat wordt er met de uitkomsten van de dialoog gedaan?

Het doel van de dialoog is om een blijvende, en actieve beweging te maken in en mét de stad. Zo willen we komen tot meer Brede Welvaart. Inwoners en organisaties in de stad kunnen zelf en samen aan de slag met de uitkomsten.

De uitkomsten zijn ook belangrijk voor de gemeente. Zo kan de gemeenteraad de uitkomsten betrekken bij de begrotingsbehandeling in november 2021. Ook bieden de uitkomsten waardevolle bouwstenen voor de verkiezingsdebatten en coalitievorming rond de gemeenteraadsverkiezingen. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart 2022.

Op de lange termijn kan de informatie die uit deze aanpak komt worden meegenomen in een mogelijke nieuwe visie op de stad. Het gaat om een actiegerichte aanpak mét de stad, vóór de stad.

Bezoek ons tijdens de DDW

Kortom; alle reden om ons te bezoeken tijdens de DDW. Wij zijn te vinden in het stadhuis (stadhuisplein 1) van zaterdag 16 oktober tot en met zondag 24 oktober van 11.00 tot 17.30 uur.