Partners gezocht

In Eindhoven maken we werk van het thema Brede Welvaart. In oktober van dit jaar presenteert de stad een agenda over hoe we Eindhoven niet zozeer economisch maar op andere thema’s kunnen verbeteren. Want welvaart is meer dan dat het ons economisch goed gaat. Het gaat ook om ons sociaal welzijn, om je thuis voelen in de stad en in je buurt, om meedoen. In Eindhoven doen we dit onder de noemer Blik op Eindhoven. En daar hebben we jou als partner bij nodig!

Al veel Eindhovenaren doen mee. Zij geven hun mening en zetten ze zich in om mogelijke oplossingen te verkennen en ermee aan de slag te gaan. Dat gebeurt op vier thema’s die door Eindhovenaren zijn ingebracht:

De Stad van Thuis in eigen Buurt

Fijn leven in mijn eigen buurt. Waar ik me thuis voel. Een buurt die schoon, heel en veilig is. Bij dit thema gaat hetover schone straten, omgaan met (zwerf)afval en groen in de buurt. En over veiligheid, veilig verkeer, voorzieningen in de buurt en plekken om te spelen en elkaar te ontmoeten.

De Stad van Kansen

Kansen op een goede toekomst voor iedereen in de stad. Bij dit thema gaat het om betaalbaar wonen in Eindhoven. Kansen op een baan. Om jezelf en je talent nu en in de toekomst te ontwikkelen, op school en in je werk. Kansen om armoede tegen te gaan en de positie te verbeteren van mensen die niet goed kunnen lezen en schrijvenofandere kwetsbare mensen.En om het bijdragen aan kansen voor anderen.

De Stad van Samen

Samen zijn en maken we Eindhoven. Bij dit thema gaat het om elkaar ontmoeten en helpen. Om erbij horen zoals je bent en meedoen. Om de aanpak van eenzaamheid en om contacttussen Eindhovenaren met verschillende achtergronden en nationaliteiten. 

De Stad van Groen en Gezond

Een stad waarin we gezond kunnen wonen, werken en onze vrije tijd kunnen doorbrengen. Bij dit thema gaat het om een gezonde en duurzame leefomgeving nu en morgen. Een groene stad, omringd door natuur, die uitnodigt gezond te bewegen en ons gezond te gedragen. Schone lucht, duurzame energie en klaar zijn voor het klimaat van morgen.

Eindhovense partners gezocht

We vragen ook onze partners in de stad om mee te doen: maatschappelijke organisaties, bewonersorganisaties, bedrijven en instellingen. Zodat we samen werk maken van Brede Welvaart in onze stad! Wil jouw organisatie ook meedoen? Laat het ons weten!

We hopen van harte dat je, in welke vorm dan ook, meedoet aan dit waardevolle initiatief.