Partners gezocht

In Eindhoven maken we werk van het thema Brede Welvaart. Dit jaar maken we samen met de stad een agenda over hoe we Eindhoven kunnen verbeteren. Niet zozeer economisch maar vooral ook op andere thema’s. Want welvaart is meer dan dat het ons economisch goed gaat. Het gaat ook om ons sociaal welzijn, om je thuis voelen in de stad en in je buurt, om meedoen. In Eindhoven doen we dit onder de noemer Blik op Eindhoven. En daar hebben we jou als partner bij nodig!

Eindhovense partners gezocht

We hopen van harte dat je, in welke vorm dan ook, meedoet aan dit waardevolle initiatief.