Partners gezocht

In Eindhoven maken we werk van het thema Brede Welvaart. Dit jaar maken we samen met de stad een agenda over hoe we Eindhoven kunnen verbeteren. Niet zozeer economisch maar vooral ook op andere thema’s. Want welvaart is meer dan dat het ons economisch goed gaat. Het gaat ook om ons sociaal welzijn, om je thuis voelen in de stad en in je buurt, om meedoen. In Eindhoven doen we dit onder de noemer Blik op Eindhoven. En daar hebben we jou als partner bij nodig!

Speeddates tijdens de DDW

Tijdens de Dutch Design Week brengen we met een expositie in het Stadhuis de oogst van Blik op Eindhoven tot nu toe in beeld. We laten zien wat deze dialoog van, met en door de stad heeft opgeleverd. En benutten dit moment om de kansen en ideeën die zijn ingebracht verder te brengen. En daar hebben we jou als Eindhovense partner in de stad bij nodig!

We nodigen mensen van uiteenlopende organisaties uit om met elkaar in de vorm van een speeddate in gesprek te gaan over de ideeën, dromen en kansen die we in het project “Blik op Eindhoven” hebben opgehaald. Het gaat om partners in de stad die vanuit hun maatschappelijke rol of maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage willen leveren aan versterking van brede welvaart in Eindhoven. We denken aan onder meer aan Eindhovense ondernemers of ondernemersorganisaties, bedrijven die de stad een warm hart toe dragen, onderwijsinstellingen, culturele instellingen, woningbouwcorporaties, maatschappelijke organisaties in welzijn en zorg, vrijwilligersorganisaties en organisaties van inwonersinitiatieven.

Vragen waar we mee aan de slag gaan tijdens de speeddate zijn:

  • Welke van deze ideeën spreken aan?
  • Wat is er nodig om deze ideeën succesvol te maken?
  • Welke initiatieven zijn er al waarbij kan worden aangesloten?
  • Wat kun jij met jouw organisatie betekenen om deze ideeën een slag verder te brengen, uit te werken en/of te realiseren?

 

Er zijn 2 momenten waarop je kunt deelnemen aan de speeddates:

  • Maandag 18 oktober van 14.00u - 16.00u
  • Woensdag 20 oktober van 18.00u - 20.00u
  • Locatie: Stadhuis, Stadhuisplein 1.

Aanmelden? We nodigen je van harte uit om deel te nemen! Heb je interesse, meld je dan aan via blikopeindhoven@eindhoven.nl

Eindhovense partners gezocht

We vragen ook onze partners in de stad om mee te doen: maatschappelijke organisaties, bewonersorganisaties, bedrijven en instellingen. Zodat we samen werk maken van Brede Welvaart in onze stad! Wil jouw organisatie ook meedoen? Laat het ons weten! 

We hopen van harte dat je, in welke vorm dan ook, meedoet aan dit waardevolle initiatief.