Eindhoven, Stad van groen en gezond (3)

Op een zonovergoten woensdagmiddag eind augustus was het wederom tijd voor een ‘Blik op Eindhoven’ sessie met deelnemers uit de reisgezelschappen ‘De stad van Thuis in eigen buurt’ en ‘De stad van Groen en gezond’. Deze sessie vond, net als de vorige sessie voor deze groepen, plaats in het Groendomein het Wasven. Een meer toepasselijke plek was er bijna niet te bedenken. 

Er waren 11 deelnemers en wethouder Rik Thijs. Onder de deelnemers waren zes vrouwen en vijf mannen, waaronder drie expats. Eén van hen woont al 30 jaar in Eindhoven. Twee deelnemers zijn na een tijd elders gewoond te hebben vorig jaar, tijdens de coronacrisis, weer terugverhuisd naar Eindhoven. Er waren werkenden en gepensioneerden.

De sessie begon met een toelichting op het project. Hier werd door de projectleider besproken wat de achtergrond is van het project (de Monitor Brede Welvaart) en hoe de verschillende fasen van het project zijn vormgegeven. Na afloop van deze toelichting gingen de deelnemers aan de slag met de inhoud van hun thema’s. Omdat dit alweer de derde sessie was voor deze reisgezelschappen, mochten zij deze keer feedback geven op de inhoud van de concept krant waar de deelnemers aan werken. Bij ‘De stad van Thuis in eigen buurt’ werden een aantal succesvolle initiatieven gemist die zeker een plekje verdienen in de krant. Dat zijn: Stichting Ik Wil, het zwerfafval team Drents Dorp, de vrijwilligers/buurtbewoners die met elkaar het groen onderhoud van de rotonde aan de Halvemaanstraat heeft overgenomen van de gemeente, en het project Adopteer een straat. Ook werd Maria Manders genoemd als buurtheld in Woensel.

De deelnemers waren het er collectief over eens dat er veel mooie dingen gebeuren in Eindhoven, maar dat het soms ontbreekt aan de juiste aandacht en publiciteit voor positieve initiatieven. Dat kan wat hen betreft nog beter. De Buiten Beter app is daar ook een voorbeeld van. De helft van de deelnemers kende deze app al wel en gebruikt deze veelvuldig, terwijl de andere helft er nog nooit van had gehoord. De Eindhovenaren die deze app al gebruiken vinden dit een goed voorbeeld van snelle samenwerking met de gemeente. Meldingen van bijvoorbeeld afval op straat, volle containers of losliggende stoeptegels worden snel opgepakt door de gemeente, zo is de ervaring.  

Toch wordt ook de hand in eigen boezem gestoken. Eén van de deelnemers zegt: ‘Een betere wereld begint bij jezelf. Als je zelf geen initiatieven neemt, moet je dat ook niet van een ander verwachten.  Spreek mensen aan, durf dat. Zoek de verbinding.’ Een ander vult aan hoe belangrijk het is dat je op een laagdrempelige manier contact leert leggen met mensen in je buurt. ‘Gewoon mensen leren kennen is al heel belangrijk. Daarmee is het eerste contact al gelegd. En dan wordt het aanspreken op wenselijk of onwenselijk gedrag ook makkelijker.’

Groen en gezond

Dan is het tijd om de inhoud van ‘De stad van Groen en gezond’ te bespreken. Welke feedback hebben de aanwezige Eindhovenaren op wat er nu in de concept krant staat? Mist er nog iets? Een deelnemer geeft aan dat er binnen dit thema veel nadruk ligt op duurzaamheid, maar dat hij binnen dat grotere thema het elektrificeren van het autopark heel belangrijk vindt. Hij wil Eindhoven gezonder maken door vervuilende auto’s te weren. ‘Er zijn straten in Eindhoven die de normen zwaar overschrijden zoals de Ringweg en de Randweg.’

Een andere deelnemer geeft aan dat zowel Nederland als de gemeente Eindhoven hun handtekening hebben gezet onder de Sustainable Development Goals. Zij mist nu nog dat deze doelen terugkomen in het beleid van de gemeente, en dat er samenhang zit tussen de doelen. Nu worden de doelen vaak nog afzonderlijk gezien terwijl alles met elkaar samenhangt. ‘Ik denk dat het alleen mogelijk is om deze doelen te behalen als je iedereen meekrijgt. De sociale component is daarin heel belangrijk. Daarom vind ik armoedebestrijding zo belangrijk. Niet alleen sec om de armoedebestrijding, maar ook wat je daarmee mogelijk maakt: bredere burgerparticipatie en doelen die makkelijker haalbaar worden als iedereen mee is.’

Tevens mist ze integraal denken vanuit de gemeente. Nu zijn er in de gemeente potjes voor van alles. Bij haar in de straat is een boom omgewaaid. De straat dacht dat er een nieuwe boom zou komen, maar in plaats daarvan werd het gat dicht getegeld. De buurt vroeg aan de gemeente: ‘Waarom wordt hier geen nieuwe boom geplaatst?’ Ze kregen te horen dat daar pas over twee jaar weer budget voor is. Dat vindt ze een gemiste kans! ‘Desnoods hadden wij een vervangende boom zelf betaald, als inwoners. Maar neem ons mee in jullie besluitvorming. Want er kan wel geld worden besteed aan die vrachtwagens en die menskracht (loon) maar wij worden als straat totaal niet meegenomen. Terwijl wij met de gebakken peren zitten nu die boom weg is. Zonde!’

Een andere deelnemer concludeert: duurzaamheid, anders denken en bij alle beslissingen die je maakt je blik richten op de toekomst vergt een nieuwe manier van denken. Het is een nieuw collectief bewustzijn dat moet groeien. De overheid kan daarin een handje helpen als je kinderen van jongs af aan zo leert te kijken naar de wereld. ‘De volwassenen praten nu nog veel over duurzaamheid, maar je moet het de kinderen aanleren zodat ze duurzaam gedrag ook echt in de praktijk gaan brengen.’