Denken, dromen, doen: een verslag van 18 september

‘De grootste successen worden behaald bij moeilijk te bereiken doelen’. Deze quote van Guus Hiddink (voetbalcoach) siert de kleedkamers van PSV. Én is ook wel toepasselijk op de opgave waar de Reisgezelschappen zich over buigen. Op zaterdag 18 september kwamen zij weer samen om te dromen, te denken en te doen in het Philips Stadion. Een verdiepingsslag op de eerder opgehaalde verhalen van ‘Blik op Eindhoven.’ Wil jij ook meedoen? Dat kan nog steeds! 

Brede welvaart, dat gaat over zo ongeveer alles waar Eindhovenaren waarde aan hechten. Het gaat niet alleen om inkomen, maar ook zaken als gezondheid, onderwijs, wonen, sociaal contact, een fijne leefomgeving, duurzaamheid , persoonlijke ontwikkeling en veiligheid. Met ‘Blik op Eindhoven’ hebben we in april en mei gesprekken gevoerd met ruim 550 Eindhovenaren - op verschillende plekken in de stad – over de onderwerpen die voor hen belangrijk zijn.

Uit hun verhalen kwamen een aantal aandachtspunten naar voren. Deze hebben we onderverdeeld in vier thema’s: Stad van Samen, Stad van Kansen, Stad van Thuis in eigenbuurt en Stad van Groen en Gezond. In de zomer hebben we deze thema's verkend met groepen Eindhovenaren. Deze groepen noemen we de Reisgezelschappen. Daarnaast zijn verdiepende gesprekken gevoerd met groepen Eindhovenaren waar we nog niet mee in gesprek zijn gegaan. Dit deden we op locaties in de stad waar deze groepen werken, leren of samenkomen.

Download hieronder de procesplaat van ‘Blik op Eindhoven’ voor meer informatie.

Verdieping

De opgehaalde verhalen en  ervaringen geven inzichten in hoe het gaat met de stad. Inzichten in wat we waarderen in de stad en waar we trots op zijn en  maar ook inzichten in uitdagingen  zoals eenzaamheid in tijden van corona, de verhitte woningmarkt, zorgen om gepaste zorg en de energietransitie. Aan de deelnemers van de reisgezelschappen de taak om deze uitdagingen te verkennen (denken), concrete oplossingen te bedenken (doen) en een ideaal Eindhoven te schetsen (dromen). De deelnemers kozen vanuit hun persoonlijkheid en kracht een rol die bij hen past en gingen aan de slag.

Dromen

De groep dromers is gevraagd één of meerdere opgehaalde verhalen uit te kiezen en te dromen over welk toekomstbeeld zij voor zich zien? Ongeremd door de dagelijkse actualiteiten en realiteit. Én daar kwamen een aantal verrassende dromen uit. Enkele voorbeelden:

Als ik er niet meer ben hoop ik dat mijn dochter met een verstandelijke beperking genoeg aandacht krijgt. Dat er een persoon is die het ‘leuke dingen doen’ overneemt, die weet wie mijn dochter is, wat haar belevingswereld is en wie haar familie was. Zal een zorgrobot van de TU/e hiervoor een oplossing kunnen zijn? Een persoonlijke robot met geheugen voor familie gerelateerde herinneringen zoals foto- en filmarchief. Maar ook een bescherm robot die optreed, als er iets gezegd wordt wat mijn dochter niet leuk vindt.’ (Yvonne Phillips)

In mijn droom heeft Eindhoven duurzamere wegen. Wegen die langer meegaan (minder onderhoud), minder asfalt gebruiken en s ’nachts hun eigen licht geven. De mogelijkheden zijn er al, maar laten we in onze stad een grote pilot opzetten.’ (Jean-Yves Tillier)

De netwerken in Eindhoven in kaart brengen, voor elke buurt (soms een straat) met alle buurtactiviteiten en ‘bubbels’ zodat mensen een concreet beeld krijgen van wie er waar in Eindhoven woont. Om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen.’ (Theo Verbeek)

Denken

De groep denkers zijn analytisch en kritisch. Aan hen de taak om de kwesties achter enkele verhalen te analyseren. Zodat inzichtelijk wordt, wat goed gaat en waar het beter kan.

Zo gaat Jos Huijnen de verhalen achter eenzaamheid analyseren. ‘Kijk eens naar landelijke studies van wetenschappelijke instituten over dit onderwerp. Via buurtbewoners met veel sociale contacten kunnen we wellicht meer over de problematiek in Eindhoven te weten komen. Met buurtverenigingen kunnen we praatgroepen opzetten over eenzaamheid.

Pauline Stekelenburg denkt dat goed is te bekijken hoe het is gesteld met de gezondheid in verschillende buurten. ‘De GGD zou ons hier inzicht in kunnen geven. Deze informatie kunnen we combineren met de openbare beweeglocaties. Mogelijk geeft dat ideeën in welke wijken er meer ingezet moet worden op sport en beweging.

Doen 

De vraag om naar aanleiding van de Eindhovense verhalen concrete en reële eerste stappen voor verbeteringen in de stad te bedenken, zorgde in de groep doeners direct voor een actieve houding en enkele concrete eerste ideeën die in de komende bijeenkomsten verder worden uitgewerkt. 

Zorg voor ouderen (grootwoners) voor een betere doorstroming naar gelijkvloerse en levensbestendige woningen. De stad zou kunnen inventariseren en beter in beeld kunnen brengen wat oudere bewoners voor woonwensen hebben, en wat de redenen zijn dat zij niet doorstromen.José van Oosterhout  

Meer mensen die meedoen aan georganiseerde evenementen – dus ook zich welkom voelen, geen drempel voelen om te komen – door het actief bereiken en benaderen van de ‘final ambassadors & influencers’ in verschillende gemeenschappen.Ayoob Al Kalbani

In mijn straat is er een leuke traditie; iedereen in de straat trakteert de hele straat bij een verjaardag! Dit creëert goodwill en verlaagt de drempel om met elkaar te praten of aan te spreken op wat er in de straat gebeurt. Zouden er manieren zijn om zulke tradities in buurten te bevorderen?’ Sonja van Harten