Eindhoven, Stad van thuis in eigen buurt (2)

Voor de tweede sessie in de reeks reisgezelschappen werden de deelnemers ontvangen in Groendomein Het Wasven te Tongelre. Naast een prachtige rustige locatie ook een toepasselijke plek om de thema’s ‘Groen en gezond’ en ‘Thuis in eigen buurt’ te bespreken, gezien de aard van het domein en de recente geschiedenis. De Tongelrese bevolking richtte hier een actiegroep op en kocht de boerderij en het landgoed van de gemeente om dit als eenheid te bewaren, renoveren en een plek te geven in het buurtleven in Tongelre. Een mooi voorbeeld van een buurt die zich inspant voor de leefomgeving!

‘Thuis in eigen buurt’, een goed thema om te bespreken, want hoe zit het met het buurtleven in Eindhoven? En hoeveel verschil zit er tussen de verschillende stadsdelen? De meeste deelnemers lijken te ervaren dat het drukker wordt in de stad, voller, met volle recreatiegebieden op zonnige dagen, en “Amsterdamse taferelen” in de parken. Hier wordt echter ook meteen op gereageerd: Eindhoven is geen Amsterdam, en moet het ook niet worden. Een gemengd ontvangen opmerking, want er komen ook een aantal geslaagde voorbeelden uit onze hoofdstad ter sprake gedurende de sessie.

Maar hoe moet Eindhoven zich dan ontwikkelen? Het is een vraag die tijdens deze sessie vaak op een of andere manier weer naar voren komt, bij beide thema’s die vandaag besproken worden. Want iedereen is het erover eens dat Eindhoven een groeispurt doormaakt, waarin het belangrijk is deze groei bewust te doen; “we zijn al mensen kwijt” is een uitspraak die van veel deelnemers bijval krijgt, om kracht te geven aan het gevoel dat Eindhoven vooral de “happy few” lijkt te faciliteren en te bereiken in haar groei.

Binnen het thema ‘Groen en gezond’ worden door de deelnemers juist mogelijkheden gezien, waarbij Eindhoven naast een HighTech voorlopersrol ook eenzelfde rol op het gebied van duurzaamheid zou moeten oppakken. De wildste ideeën en voorbeelden worden genoemd, maar de kleine zaken in eigen buurt worden nooit uit het oog verloren; er ligt op sommige plekken heel veel afval, en daar zou allereerst eens iets aan gedaan moeten worden. De deelnemers zijn het op deze zonnige dag op deze prachtige plek in de natuur in hartje Eindhoven over geen enkel ander onderwerp meer eens geweest.