E-zine Blik op Eindhoven

‘De gemeente Eindhoven maakt werk van het thema Brede Welvaart.’ Zo begon een traject van bijna een jaar in 2021. Een jaar van gesprekken en contacten met circa 2.000 Eindhovenaren. Een jaar van analyses. Een jaar van samenbrengen van een grote diversiteit aan inwoners en partijen in de stad om samen te ontdekken waar Eindhoven ‘staat’ als het over dat abstracte begrip brede welvaart gaat. Met als doel om met elkaar een Brede Welvaartsbril te ontwikkelen waarmee we kijken hoe Eindhovenaren hun leven in de stad – individueel en met elkaar – ervaren.

In het E-zine Blik op Eindhoven blikken we terug op de dialoog en beschrijven we hoe de energie en uitkomsten van de dialoog worden voortgezet in onder andere 4 allianties. We beschrijven de thema’s die in de dialoog naar voren zijn gekomen. Thema’s die doorklinken in het bestuursakkoord van het nieuwe collega (gepresenteerd op 10 juni jl.).

Lees het onderstaande E-zine en laat u inspireren, zodat we gezamenlijk (inwoners, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid) onze Brede Welvaartsbril verder kunnen ontwikkelen.