Waarom blik op Eindhoven?

Een nieuwe blik op Eindhoven is nodig, want:

Een nieuwe blik op Eindhoven is nodig, want:

  • Zowel onze stad als onze regio groeit. Maar niet iedereen kan van die groei profiteren. We zien bovendien dat deze (economische) groei ook kan zorgen voor een minder goede verdeling van die brede welvaart. Niet alleen als het over de verdeling op het gebied van economische kansen of inkomen gaat. Maar ook als het bijvoorbeeld om gezondheid, het onderwijs, het gevoel van veiligheid of de toegang tot voorzieningen gaat. Niet iedereen ervaart gelijkelijk mee te kunnen doen. Dat vraagt onze aandacht. 
  • We zien bovendien dat de coronapandemie effect heeft gehad en nog steeds heeft: de pandemie versterkt sommige verschillen in de stad. Maar in Eindhoven is ‘crisis’ ook vaak een ‘kans’. Juist Eindhoven heeft in het verleden geleerd dat we elkaar hoop, eigen regie en perspectief kunnen bieden als we van aanpakken weten.
  • Samenwerking is en blijft – dus- de succesfactor voor de welvaartsontwikkeling in onze stad. Van die kracht willen we gebruik maken om Brede Welvaart en de kwaliteit van leven van de inwoners in de stad verder te versterken. De Monitor Brede Welvaart is daarbij een hulpmiddel. De monitor geeft inzicht welke thema’s om onze gezamenlijke aandacht vragen. Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van de welvaart van mensen elders in de wereld. Aan de hand van veertig indicatoren geeft De Monitor Brede Welvaart Eindhoven een breed en divers beeld van de staat en ontwikkeling van onze samenleving. De uitkomsten van de monitor maken ons nieuwsgierig naar de verhalen erachter en naar wat er écht speelt in Eindhoven en in de levens van Eindhovenaren.

Wat is brede welvaart eigenlijk?